kebalviken

NØDTELEFONER
Ambulans, Brann, Polis
Ring 112

polis1

SECURITAS
+46 10 4701000
+46 10 4701655


Taxi Väst

+46 526 459 000
 

ARKIV

 

Dokumenter til årsmøte 2016

Dokumenter til årsmøte 2016
 A  Innkalling til årsmøte - B  Vedlegg 1, Dagsorden for årsstämmanC  Vedlegg 2, Årsberetning 2015
 D  Vedlegg 3, Resultatsammenligning - E  Vedlegg 4, Årsredovisning 2015 - F  Vedlegg 5, Kommentarer til regnskap v2
 G  Vedlegg 6, Revisors uttalelse 2015 - H  Vedlegg 7, Godtgjørelse til styre-revisorI   Vedlegg 8, Budsjett 2015
 J   Vedlegg 9, Forslag til  budsjett 2016 - K  Vedlegg 10, Valgkomiteens innstillingL   Vedlegg 11, Forslag til vedtak

 NB! Siden valgkomiteen ikke har lykkes med å finne en ny representant til en tom plass i styret,  er valgkomiteens forslag
 foreløbig ikke helt klar.

 

Informasjon Årsstämman 2015: Klikk her for å lese informasjonen..

 
 Årsstämman i Kebalviken Samfällighetsförening 2015-
 14. mars 2015 Kl. 14.00 til 16.30 på Quality Spa & Resort Strømstad

 Innkalling til årsmøte - Dagsorden for årsstämman - Årsberetning 2014 - Resultatregnskap - Årsredovisning -
 Balanserapport - Kommentar til regnskapet  - Revisors uttalelse - Godtgjørelse til styret og revisor -
 Forslag til forbud mot parabol  - Forslag til budsjett 2015  - Valgkomiteens innstilling  - Forslag til vedtak -
 Protokoll fra Årsmøte 1-03-14Riktig feil rettet på valg revisor

 Styret for  Kebalvikens Samfällighetsförening

Protokoll fra årsmøte 2014 - Klikk her for å se protokollen

 
 Årsstämma/Årsmøte i Kebalvikens Samfällighetsförening 2014
 15. mars 2014 Kl. 14:00 - 16:30 på Quality Spa & Resort Strømstad

 Innkalling til årsmøte - Dagsorden for årstämman - Årsberetning 2014 Kebalviken - Resultatregnskap, budsjett -
 Kommentarer til regnskapet - Godtgjørelse til styre og revisor - Forslag til endring av Stadgar - TV signaler -
 Oversikt over TV signal - Finansieringsforslag fiber 2014 - Dagsord. pkt 10 tilbud fra StrømstadNet -
 Forslag til budsjett 2014 - Årsstämman 2014, VK innstilling Forslag til vedtak - Årsredovisning -
 Ansvarsfrihet for styret forklaring

 Styret for Kebalvikens Samfällighetsförening

 Protokoll fra årsmøte 2013 - Klikk her for å se protokollen

 
 Årsstämman i Kebalvikens Samfällighetsförening 2013

 16. mars 2013 kl. 14.00 - 16.30 på QualitySpa & Resort Strømstad
 Innkalling til årsmøte 2012  -  Dagsorden for årsstamman 2012  -  Årsberetning 2011 - Resultatregnskap og budsjett -
 Kommentarer til regnskap - Revisors berettelse - Godtgjørelse til styret og revisor  - Forslag til budsjett 2013 -
 Forslag fra valgkomiteen - Forslag til vedtak på årsmøtet - Info og debatt vedrørende TV signaler -
 PDF-versjon av årsredovisningen


 Styret for  Kebalvikens Samfällighetsförening

 Informasjon Årsstämman 2012: Informasjon for Stämman - Vedlegg 1 - Vedlegg 2


 Årsstämman i Kebalvikens Samfällighetsförening
 
17. mars 2012 kl. 14.00-16.30 på Quality Spa & Resort Strømstad
 Innkalling til årsmøte 2012 - Dagsorden for årsstämman - Styrets årsberetning 2011Resultatregnskap -
 Kommentarer til regnskap  - Revisors beretning   -  Godtgjørelse til styret og revisor -
 Endring av § 18 i vedtektene/stadgar   -  Forslag til budsjett 2012   -  Forslag fra valgkomiteèn -
 Forslag til vedtak på årsmøtet 2012  -  Årsredovisning for regnskapsåret 2011

 Styret for  Kebalvikens Samfällighetsförening


 Golfballer2 NØTHOLMEN OPEN 2011”
 Vinner av turneringen Cato Svendsen
 
Vinneren av “Closest to Pin” Aage Enghaug
 
Vinneren av “Longest Drive” Harald Rønquist
 
Vinneren av “Åbrinks Ærespris” Cato Svendsen


Se resultatlisten her...  -  Se bilder fra turneringen her...


 Endringer i Styret i Kebalvikens Samfällighetsförening

 Det ble i styremøte 03.06.2011 gjort følgende endringer: Cato Svendsen har trukket seg som formann i foreningen.
 Håkon Malmo har sagt seg villig til å fungere som styreformann inntil videre, og Janne Gustavsen går inn som full-
 verdig medlem i styret. Dette er i samråd med valgkomiteen og vil gjelde inntil “stämman” velger nytt styre.

 Mvh
 Styret i Kebalvikens Samfällighetsförening.
 


 Kort rapport etter dugnaden Pinseaften 2011.

 Vel blåst på lørdag J ! Det var ca 63 enheter til stede. Ganske bra fremmøte på en slik litt uggen dag.
 Synes vi fikk gjort mye, ref. planen som  var  sendt ut til alle i forkant. Oljing og maling  fikk vi ikke gjort, grunnet været. Maling
 av rekkverk + oljing av bryggeskjørtene blir tatt i løpet av sommeren.

   Ellers:
-
Gresset ble ikke klippet – grunnet regn
- Vi fikk gjort et par ting i tillegg til planen: Rensing av boddører og utskifting av noen manglende bord på
   bryggeskjørtene (som isen har tatt).
- Manglende Container lørdag, kom endelig på mandag, og vi fikk kastet alt av søppel oppi.
- Sanden på lekeplassen ble tatt ut, ny sand blir levert.
- Hellene ved husnr. 55 ble skiftet ut –litt høydeforskjell i forhold til de gamle.
- Liten jobb gjenstår her for å utjevne høydeforskjellen.

 Hilsen
 Kebalviken Samfällighetsförening Styret v/Janne/Elna

 Se Plan for dugnaden her...


  Innkalling til årsmøte lørdag 12. mars 2011
  kl. 14oo - 163o på Quality Spa & Resort Strømstad
 
Innkalling til Årsmøte 2011 € Vedl 1 Dagsorden årsmøte € Vedl 2 Årsberetning 2010  €  Resultat og balanserapport 2010
  Vedl 3 og 4 Resultatregnskap m/kommentarer  €  Vedl 5 Revisorberettelse 2010 € Vedl 6 Godtgjørelse styre og revisor
  Vedl 7 Forslag til vedtak årsmøte 2011  € Vedl 8 Forslag til Budsjett 2011  €  Resultatregnskap og balanse 2010

 


 Sommerbrev fra styret 2010

 
skrivende stund snur solen. I dag, 21 juni klokken 13:28 er det et faktum. Solen vil fra da av fortsatt være der den pleier å være, men den vil
 være der kortere og kortere dag for dag frem til vi har den korteste dagen 21. desember.

 Dit er det heldigvis ennå langt og vi har fortsatt tid til å nyte dagene som ligger nært foran oss. For de fleste kalles dette ferie.

 Et lite tilbakeblikk på vår og forsommer forteller blant annet om en lang og kald vinter. Alle med roser i hagen, hjemme eller her nede på Nötholmen,
 skjønner hva jeg mener. Strømregninger og snørydding har også kostet foreningen mer enn vanlig.

 Men, det kommer alltid en sommer. Også i år. En skikkelig god sommerdag opplevde vi også i år når Pinseaften og dugnaden som vanlig ble
 gjennomført. Et fantastisk fremmøte med hele 76 boenheter representert. Fra noen stilte flere personer og vi var i alt ca. 100 personer som var
 med på å gjøre våre felles arealer klare for sommerbruk. Våre to dugnadsgeneraler Janne Gustavsen og Håkon Malmo hadde på forhånd laget
 en diger liste over alle små og store ting som skulle gjennomføres. Absolutt alt på denne listen ble gjennomført, og vi kan i fellesskap takke
 hverandre for flittige hender og hyggelige timer.

 Som vanlig ble det hele avsluttet med en fortjent pust i bakken nede i Pölseviken. Her var det også stort fremmøte og det ble sørget for påfyll med
 kalde dråper som kunne leske strupen.
 
 Etter vårens årsmøte i vår Samfällighetsförening, har styret konstituert seg, samt holdt to styremøter. Som kjent gikk John Petter Kjæraas ut av
 styret og inn kom Janne Gustavsen.

 Styret fortsetter arbeidsformen med at de forskjellige er ansvarlig for ”sine” saker. Dette betyr at enkelte til tider har mye og gjøre på vegne av
 vårt fellesskap.

 Som vi besluttet på årsmøtet ble det fra foreningen bevilget 30.000,- kroner som bidrag til et kulturarrangement med formål å ytterligere å
 sosialisere oss som fellesskap.
Her har Håkon Malmo gjort en formidabel jobb som han påbegynte allerede for over ett år
 siden.

 Nå er programmet for Kebalviken Kulturfestival i boks, og for tiden 6 – 8 august er vår anbefaling at så mange som mulig
 blir med på arrangementet. Ta gjerne med hele familien og gode venner. Les mer om programmet på vår hjemmeside.

 Ellers prioriterer styret å få råd fra ekspertise om hva som må gjøres med utglidninger av masse ut i kanalen på tre
 forskjellige steder.

 Eierskap til å lede denne delen av styrets arbeid er tildelt Janne Gustavsen. Hun er allerede i gang og har fått forskjellig
 innspill som skal følges opp.

 Vi håper å et forslag ferdig for årsmøtet i mars 2011. Bjørn Nedreberg har jobbet med hotellet for å få utvidet TV tilbudet
 med NRKs barne-TV kanal, NRK Super.

 Dette er nå ferdig avklaret og i sum ser det ut til at vår kostnad vil begrenses til ca. 5500,- per år for denne tjenesten.
 Dette har vi sagt OK til og utgjør ca. 3,- kroner per måned per husstand.

 Bjørn har også mottatt mange positive tilbakemeldinger fra våre medlemmer som for sine familier eller venner har
 benyttet den gode overnattingsavtalen vi har med hotellet.

 Håkon Malmo har i tillegg til arbeidet med kulturfestivalen, satt i gang med å utarbeide en forvaltningsplan for felles-
 skapets område. Vi er som styre opptatt av at området må holdes ved like og utvikles til et sted man har lyst til å være.

 Når det gjelder stedets utseende og stedets muligheter for velvære, er det langt flere enn styremedlemmer som kan og
 må gi sitt bidrag. Nå som høysesongen for stedet er i gang, så må vi alle sammen ta hånd om vårt søppel på en ryddig
 og riktig måte.
Våre ”sophus” er ikke beregnet for ”tungt” søppel. Ting som ikke passer etter beskrivelsen som er satt
 opp i sophusene, skal bringes til godkjente kommunale miljøstasjoner. På denne måten bidrar alle til å holde våre
 kostnader for sophåndtering nede. I 2009 klarte vi å etterleve dette bedre enn noen gang, og vi håper på reprise nå i år.

 Styret vil også ennå en gang takke alle som gjør det vakkert og tiltalende med blomster og planter. Ingen nevnt, og
 ingen glemt. Alle ser ut til å ville ha det pent rundt der de bor.

 Uten å heve pekefingeren, så anmoder vi alle å vise hensyn til sine naboer når sommerkveldene forhåpentlig frister med
 varme kvelder for terrasse og hygge. Da bør vi huske at mange familier har barn som gjerne vil sove.

 Vi ønsker alle en riktig god sommer med seg og sine.

 Nötholmen oppleves av mange som en ”ladestasjon” for sjel og sinn. Dette skyldes ikke bare hvordan stedet med dets
 infrastruktur er sammensatt. Det skyldes også menneskene som er der til enhver tid. I fjor som i år, jeg gjentar at det i
 Kardemomme by er godt sted å være.

 Med sommerhilsen på vegne av styret.
 Bjørn W. Huseby

 Klikk her for sommerbrevet...
til toppen


 Kebalviken Kultur og Aktivitetsweekend
 
 
Nå har du muligheten til å sikre deg adgang til den største begivenheten på Nötholmen/Kebalviken siden etableringen.
 Påmelding innen 1. juli 2010. Ny frist for påmelding 15. juli 2010 - Vær rask – det er bare 300 plasser.
 Kebalviken Samfällighetsförening
 Klikk her for nærmere informasjon   €   Klikk her for å se PROGRAMMET
til toppen


 Innkallingen til Årsmøte 13 mars 2010

 
Vi innkaller med dette til Årsstämma/Årsmøte i Kebalvikens Samfällighetsforening. (Nötholmen Byggetrinn 1.)
 Årsstämman 2010  ble avholdt lørdag 13. mars kl. 1400-1630 på Quality Spa & Resort Strømstad.

 Vedlagt vil dere finne:  Innkalling til årsmøtet 2010  €  Dagsorden KS årsstämma 2010  € 

 €  Resultatregnskap 2009 medkommentarer  €  Styrets årsberetning 2009  €  Revisjonsberetning for 2009  € 

 €  Forslag pkt. 10 på årsstämma  €  Forslag til budsjett 2010
til toppen


 Brev til beboerne vedr.: Tomtegrenser / Fellesareal / Kanal / ferdsel og bruk av fellesareal - kanal

 

 Hva er felles og hvilke verdier representerer dette? - Hvor går grensene? - Konsekvenser -
 Hva betyr det for hver enkelt av oss? - Kanal som fellesareal.

 
 klikk her for kart fellesareal (JPG)    msword15 Klikk her for å lese brevet... 

til toppen


 HOLGER MORA - ble Nøtholmen  Mester i Golf 2010  
 
Beste bruttoscore (Åbrinks ærespris) Holger Mora
 
Closest to pin: Bjørn W. Huseby
 
Longest drive: Petter Kjæraas

 
Klikk her for å se resultatlisten     Klikk her for å se bilder fra turneringen
til toppen

 
  HOLGER MORA - ble Nøtholmen  Mester i Golf 2009  
 
Vinner av ÅBRINK gavepremie: Felix Woxholt
 
Beste bruttoscore: Felix Woxholt
 
Closest to pin: Holger Mora
 
Longest drive: Felix Woxholt


 Se RESULTATLISTEN her..   Se BILDER fra turneringen her...
til toppen


 Sommerbrev fra Styret 2009

 Så er sommeren her igjen!
 Pinsen ga oss nettopp sommeren. De gode varme stundene og den perfekte unnskyldning for noe friskt i glasset midt på
 dagen. Måtte dette være forsmaken for hva vi har foran oss de kommende ukene. Ja, for det er ikke snakk om mer enn
 uker før andre tanker enn sommer trenger på.

 Tiden går så alt for fort føles det for de fleste. Tiden kan vi ikke gjøre så mye med, men vi kan gjøre noe med hva vi
 bruker tiden til. For at vi alle skal få anledning til å nyte timene her i vårt valgte paradis, så er det opp til oss alle å bidra
 hvert på vårt vis for at dette skal kunne skje.

 Årets pinsedugnad er et godt eksempel på dette. I stekende sol så vi et yrende liv med entusiastiske dugnadsdeltakere.
 Det ble vakkert i vårt område etter dette. Til og med hele Nötholmen øya rakk vi rundt slik at strendene er klare for
 sommeren.

 Vår vaktmester Ådne Lind hadde i tillegg ordnet med ”sopforelesninger” gitt av en representant fra Strömstad Kommune.
 Her fikk vi innsyn i hvor lett vi kan spare penger ved å gjøre de små enkle ting i riktig kildesortering når vi skal kvitte oss
 med avfall.

 Det nye styret har startet sitt arbeid med å sette seg mål for hva vi ønsker å utrette. Samtidig ønsker vi en rollefordeling
 for å få fokus på hva den enkelte skal bidra med, og fordi vi tror dette vil være positivt for hastigheten på det vi skal
 gjøre.

 Vårt mål er ikke spesielt ”hårete”, men det kan være vanskelig å nå uten medvirkning fra alle som enten eier, eller leier
 ut boenheter på Nötholmen.

 Vårt kortsiktige mål er å iverksette vedtak fra årsmøtet og få løsninger implementert så snart som mulig.

 Vårt langsiktige mål er å ivareta fellesskapets interesser og styrke samholdet på Nötholmen. Dette skal gjøres ved at
 styret på en klok og fornuftig måte løser alle utestående ”saker”,og at nye irritasjonssaker ikke oppstår.

 For at dette siste skal kunne skje, så trenger alle å tenke på hvordan ens egne disposisjoner vil påvirke andre før de
 eventuelt realiseres innenfor lover, ordensregler, og retningslinjer vi er en del av. Alle sammen.

 Våre Estetiske Retningslinjer ble enstemmig vedtatt på årsmøtet og har fått veldig god mottakelse i kommunen. Vi ser
 med tilfredshet at mange er i gang med malerkosten og gjør noe med umalte terrasser og lignende.

 Vi nevnte rollefordelinger i styret. Alle i styret er selvsagt tilgjengelig for alle typer saker, men internt har vi denne
 rollefordeling

 Bjørn Nedreberg (nestleder) har hånden på vedlikehold, utvikle kontaktflater ikommunen, på hotellet, i Landmäteriet
 og lignende.

 Petter Kjæraas er også på vedlikehold og er vår ”Dugnadsgeneral”, samt sjefen over alle sjefer i Nötholmen Open i
 Golf.

 Cato Svendsen tar seg av fellesarealer.

 Elna Eger (som er bofast på stedet) er vår ”flue på veggen” og ser etter at alt skal være rent og ordenlig.

 Håkon Malmo skal ivareta stedets estetikk og bidra til div. arrangementer som kan bidra til å sosialisere oss i et felles-
 skap.

 Lars Strandlund (Strömstad Kommune) har sin naturlige rolle som bindeledd til kommunen samt at han gir styret inn-
 syn i hva som er greit og ikke greit å gjøre.

 Bjørn W. Huseby (Styreleder) har som hoved oppgave å få styret til å nå oppsatte mål, samt å følge opp vår hjemme-
 side.

 I tillegg kommer de offisielle plikter vis a vis revisor, skatteverket, kontraktspartnere av ulike typer og være oppdrags-
 giver til vår vaktmester.

 På årsmøtet ble det en god debatt om bruk av kanalen. Vi vet at noe må gjøres, og vi må finne ut hva og hvordan slik at
 vi både tilfredsstiller offentlige krav samt at det blir til glede, eller sagt på en annen måte, ikke til sjenanse for oss som
 beboere.

 Her har styret tatt initiativ til et eget kanalutvalg som får i oppgave å komme med et forslag som vil bli fremlagt på
 årsmøtet 2010.

 Som beboere inn til kanalen har Cato og Håkon fått i oppdrag å ”dra” dette prosjektet.

 Vi ønsker også å minne om at vi er underlagt forholdsvis strenge parkeringsregler i området. For nye beboere er det greit
 å vite at parkering utenfor oppmerkede områder er gjenstand for bøtelegging. For de som leier ut er det ønskelig
 og påkrevet at leietakere får all nødvendig informasjon om ”how to bahave”.

 Alle barn kjenner til Kardemomme by. De kjenner godt til hvordan man skal leve for at alle skal ha det godt i byen sin og
 at Politimester Bastian egentlig er en koselig fyr. Til og med tante Sofie er jo snill.

 Når vi kommer over broen og inn i området føler vi litt Kardemomme by.

 Førsteinntrykket av vakker beplantning utenfor dørene, et ryddig torg, hyggelige mennesker som omkranser torget over
 et glass hvitvin sammen med naboer, forteller om harmoni og trygghet i vår by. En by hvor politimesteren er arbeidsløs
 og tante Sofie koser seg i gyngestolen, stum som en østers.

 Kan vi ha det bedre?

 God sommer til alle, til lands eller vanns. Eller begge deler. 
Styret i Kebalvikens Samfällighetsförening.

 msword15  Sommerbrev fra Styret 2009
til toppen


 
Dugnadsdag på Nötholmen betyr strålende vær, så også i år!
 
Pinseaften, 30 mai var det tid for årets dugnad på Nötholmen, og over 90 arbeidsglade sjeler hadde møtt opp fordelt
 på 72 boenheter.

 Nytt av året var innslaget fra kommunen, hvor vi fikk en innføring og opplæring av sophåntering i Sverige. Dette var
 meget nyttig og lærerikt “søppelkurs” som vår vaktmester Ådne Lind hadde ordnet med kommunen.
 
 Vi fikk malt boder, sophus, gjerder samt gravd ned det skjemmende gule røret som tv-kabelen ligger i. Området ble
 sopet, det ble luket og all søppel i Pølseviken og langs vannet rundt Nötholmen ble ryddet av iherdige dugnadsdeltagere.
 Blomsterpikene som ordner urner og blomsterkasser var tradisjonelt tilstede og nye blomster kom på plass.

 Humøret og arbeidsgleden var på topp, så de 3 timene vi hadde satt av til dugnaden gikk fort unna og vi samlet oss som
 seg hør og bør til en forfriskning i strålende sol i Pølseviken etter endt økt. Det er morro å organisere dugnad med så
 mye positiv deltagelse og dugnadsgeneralen takker for en kjempeinnsats nok en gang.

 Fotos fra dugnaden er lagt ut i Bildearkivet. Se fotos fra dugnaden 2009 her    
John P. Kjæraas
til toppen


 Følg byggingen av E6 gjennom Bohuslän  
Klikk her...
 

 
 Styret klager over skatteverdi på tomter som Skatteverket har foreslått
 Mange har sannsynligvis reagert på forslaget til skattetakst for eiendommene på Nøtholmen som Skatteverket har sendt
 ut. Det gjelder særlig skatteverdien på tomter som i de fleste tilfelle er foreslått oppjustert til omkring 1 million svenske
 kroner for 100 kvm tomt. 10 millioner pr. mål må sies å være dramatisk høyt for tomtene på Nøtholmen og langt over det
 de fleste av oss ville forvente. Styret har bedt om bistand fra en svensk skatteekspert og foreslår at alle beboere klager
 på forslaget fra Skatteverket.

 Utgangspunktet for skattevurderingen er at taksten i Sverige skal tilsvare ca. 75% av markeds- eller omsetningsverdi.
 Grunnlaget for oppjustering av skattetakst i vårt tilfelle har vært to salg som ble gjennomført i 2007. Det er all mulig grunn
 til å sette spørsmålstegn ved om dette grunnlaget er tilstrekkelig for å kunne si noe generelt om tomteverdier i området
 eller om dette kan sies å være en forsvarlig praksis.

 Elna Eger i Styret har derfor kontaktet en skatterettslig ekspert, Martin Karlsson, BDO i Strømstad som har erfaring fra
 Skatteverket. Han har vurdert et eksempel på den dokumentasjonen som hver enkelt husstand har fått og har utarbeidet
 et ”yrkande” eller en formulert klage som ber om en reduksjon på 20% i forhold til de taksteringsverdier som er lagt til
 grunn. I utgangspunkter hadde Styret tenkt seg en større reduksjon, men praksis i Sverige og en teknisk vurdering tilsier
 i følge Martin Karlsson at vi ikke bør gå høyere enn 20% når vi som beboere skal ”yrka” over forslaget til skattetakst på
 tomtene i området.

 Det er opptil den enkelte hva dere velger å gjøre, men Styret foreslår at alle ber om en 20% reduksjon i forhold til utgang-
 spunktet. Rent praktisk er det plass på side 4 i det tilsendte skjemaet for å kommentere og gi ytterligere opplysninger.
 Forslaget er derfor at vi her legger inn en ferdig tekst på svensk som Martin Karlsson har utarbeidet på vegne av Styret
 (se eget vedlegg). Hvis det er problemer med plass, bør ikke ”bakgrunn” i dokumentet taes med, bare innledning og selve
 ”yrkandet”. Her argumenteres det for en lavere skattetakst på tomtene. Det er selvfølgelig mulig å argumentere for en
 større reduksjon, men det rådet Styret har fått er altså å legge seg på 20%. Vi tror derfor mulighetene for å vinne frem er
 størst hvis alle legger seg på samme nivå.

 Styret vil også oversende et eget brev til Skatteverket hvor vi som Styre i Kebalviken Samfällighetsförening ber om at de
 foreslåtte skattetakster for tomtene i området reduseres med 20%.

 For Styret i Kebalviken Samfällighetsförening,
 styreleder Aage Enghaug

 Se eget vedlegg fra Martin Karlsson her..
 Fastighetstaxeringen 2009
til toppen


 Båtplasser på Nøtholmen

 
Ved siste årsmøte for Kebalviken Samfällighetsförening ble det vedtatt å inngå en avtale med Nöholmen Resort 1 AS for
 oss beboere på Nötholmen.

 Denne avtalen er nå signert og trådt i kraft. Den signerte avtalen er forandret til det bedre i den forstand at den er fullt
 og helt knyttet opp til Strömstad kommunes egen prisliste minus 5%, og at alle beløp dreier seg om svenske kroner og
 svensk betaling.

 Ulempen sammenliknet med hva vi har fra før, er at vi må betale et forvaltningsgebyr på SEK 500,- per år.
 
 Fordelen er at vi nå er sikret båtplass og at vi ved evt. salg av våre boliger kan garantere at båtplassen følger boligen
 hvis ønskelig for en kjøper.

 Bakgrunnen for denne avtalen er at vi egentlig ikke hadde noe valg grunnet Strömstad kommunes egne planer for
 disponering av båtplasser for kommunens innbyggere.

 Som dere sikkert har lagt merke til har det i de siste par årene blitt ferdigstilt mange nye båtplasser på Nötholmen siden.

 Hensikten med dette kan best illustreres ved følgende utklipp fra Strömstad Tidning 5. mai i år:

 ”Småbåtsbryggerna i Kebalviken skal flytas och kompleteras. Avsikten är att minimera fordonstafiken
 gjennom bostadområdet. Fastighätsegorna skall ha sina båtplatser på Nötholmen sidan av viken och
 övriga på nordostsidan”
.

 Dette er vedtatt av Strömstad kommune og er logisk i den fortsand at båtplassrettighetshavere som ikke bor i området
 skal slippe å ta seg gjennom hotellet, over broen og gjennom vårt beboerområde for å komme ut til sin båt.

 Avtalen vi har inngått kan leses i sin helhet ved å klikke på denne linken.

 For årets betaling som dessverre ble utferdiget i norske kroner, er det av praktiske årsaker ikke funnet tilrådelig å
 reversere og skal således betales i NOK

 God båtsommer.


     For styret i Kebalviken Samfällighetsförening
                                            Bjørn W. Huseby


 pdf Se Forvaltningsavtale for båtplasser her..
til toppen

 
 Problemer med vindussprosser?

 Enkelte har problemer med vindussprosser hvor plastdeler ryker. Det skjer gjerne i forbindelse med vindusvask når spross-
 ene fjernes for vask. Det er viktig å være forsiktig, men hvis sprossene eller noen plastdeler er ødelagt, er det hjelp å få.

 Styret har vært i kontakt med NorDan AS i Oslo,og de anbefaler at den som har mulighet henvender seg direkte til NorDan
 på adressen:
 Alfasetveien 1 på Alnabru i Oslo. Kontaktperson Tone M. Rasmussen har følgende mailadresse:tone.rasmussen@nordan.no
 

 
 Siri Jetzel ble Nøtholmen Mester i Golf 2008

 
Se Resultatliste for Nötholmen Open i Golf her..     Se Fotoalbum fra Nøtholmen Open i Golf her..
 


  Hageavfall og steinheller

 
Styret har fått en henvendelse fra Strømstad kommune om tømming av slikt avfall  ute på Nøtholmen. De ber om at dette
 ikke plasseres der, men behandles som spesialavfall og kjøres til det store avfallsanlegget.

til toppen

 
 Nå er fotballbanen klar!
 Nå er fotballbanen (grusbanen) bak P-huset opp mot golfbanen klar til bruk. Alle som klør i fotballfoten kan nå utfolde seg
 på denne banen!
 


 Sommerbrev fra Styret 2008

 
Deilig med sommer i Strømstad og Bohuslän sammen med familie og venner. Og vi som bor på Nøtholmen har det meste
 ”innpå knuten” som det heter på svensk. Enten det gjelder skjærgård, båtliv, hotell, golf eller andre gleder som Strømstad
 og ellers det den svenske Vestkysten har å by på.

 Vaktmester Ådne Lind
 
Har dere tenkt på neste gang dere sitter på verandaen med en kald hvithvin at den flasken dere senere skal kaste i
 Sophuset, at den flasken er det noen som skal ta vare på. Og at det er Ådne som gjør jobben. Hjelper deg og oss. Ordner
 med containere og legger til rette for det som Strømstad kommune skal kjøre bort. Og mens kommunen kjører bort søppel
 og aviser, kjører Ådne bort flasker, kartonger, papp og alt det som ikke er sortert. Også det andre som noen av oss
 slenger i Sophuset og ikke tar hånd om selv. Og vaktmester Ådne har også en rekke andre oppgaver, enten det er
 plenklipp, vedlikehold, reparasjoner eller snømåking. Så send en vennlig tanke til Ådne når dere nyter en velfortjent hvit-
 vin på terrassen.

 Pent på Nøtholmen
 
Vi får ofte høre fra besøkende at det er så velstelt og pent på Nøtholmen. Og det skjer ikke av seg selv. Ådne er nevnt. Vi
 har vår tradisjonelle Dugnad som også i år ble avviklet i flott sommervær med god stemning og deltagelse. Også den
 yngre generasjonen tok ansvar og gjorde dugnad til en lek. Det viktigste er likevel hva hver enkelt av oss gjør, både med
 hus og hage. Vi har ennå ikke kåret det flotteste hageanlegg, men det er noen kandidater.

 Likevel er det fortsatt flere som f. eks ikke har malt verandaene sine. Det ser kort og godt  ikke særlig pent ut. Vi minner
 for øvrig om fargeplanen som Strømstad kommune har fastsatt for området. Styret har ingen formell hjemmel til å kreve
 at verandaene males. Og det er kommunen som godkjenner tilbygg og endringer. Så fra vår side er dette ment som en
 påminnelse og en oppfordring.

 Og det handler om å ta hensyn til hverandre. Det gjør det lettere og trives. Da får vi ikke bare et vakkert, men også
 hyggelig Nøtholmen. Vi har lagt arbeid i å definere noen Ordensregler. Se gjerne igjennom disse. De finnes på hjemme-
 siden. Det gjelder kanskje særlig dere som leier ut hus og leiligheter. Dere plikter å informere slik at de reglene vi har
 blir respektert.

 Mer info på nettet. Her finner dere også annen praktisk informasjon tilrettelagt av vår webmaster Roar Dahl Knudsen.

 Og dermed ønsker vi i Styret alle beboere en god og trivelig sommer på Nøtholmen!

 Styret i Kebalviken Samfällighetsförening


til toppen

 
 Parkeringskortet for 2008

 Reglene som gjelder for parkering i Kebalviken Samfällighetsförening
 
Alle biler som skal parkere i p-huset plan 1 eller på godkjente p-plasser inne på området i Kebalviken, skal ha p-kort i
 vinduet på bilen. Dette skal ligge lett synlig for Securitas, slik at kontroll kan foretas.
Nummeret på p-plassen føres på
 kortet, selv om dette ikke er avgjørende for parkeringsbot eller ikke bot.

 Kontroll og eventuell ileggelse av bot:
 
Man blir kun ilagt bot av Securitas når man har parkert utenfor godkjente p-plasser eller ikke har vårt godkjente p-kort
 liggende synlig for kontroll. Man skal altså ikke få bot når man står på en godkjent p-plass selv om da ikke nummeret på
 plassen stemmer med det som står på kortet.

 Det viktigste er at du står på en godkjent p-plass og har p-kortet i vindu. Dette gjøres for at det skal være lettere å låne
 hverandres p-plass. Det forutsetter selvfølgelig at beboere med parkeringskort ikke misbruker andres plasser, men at
 bruk skjer etter avtale med eier.

 Kontakt styret i Kebalvikens Samfällighetsförening dersom du har spørsmål vedrørende parkeringen.

til toppen


 Nøtholmen Open i Golf lørdag 16. august kl. 13.00
 
Her kommer en mulighet for alle golfere på Nøtholmen. Det ble vedtatt på Stämman 12. april å arrangere en årlig golf-
 turnering for oss som er medlemmer i Kebalviken Samfällighetsförening. Forutsetningen var at turneringen ikke skal
 belaste Foreningen økonomisk. Nå er turneringskomiteen på plass. Turneringsleder blir Harald Rønquist, mens Petter
 Kjæraas og Arild Løvo hjelper Harald som medlemmer av turneringskomiteeen. Også avtaler med Strømstad Golfklubb
 og sponsorer er klare.

 
Turneringen arrangeres lørdag 16. august kl. 13.00, og det er mulighet for å melde seg på allerede nå. De som kan melde
 seg på er medlemmer av KebalvikenSamfällighetsförening (Byggetrinn 1) og deres familier.
 
 Sammen med Fellesdugnaden i Pinsen vil Nøthomen Open bidra til at Nøtholmen blir et triveligere sted og bo og at vi blir
 bedre kjent med hverandre.

til toppen


 Viktig henstilling fra Posten

 Posten her i Strømstad ber nå om at alle våre postkasser merkes med for- og etternavn - dette p.g.a. at postmannen har
 store problemer med å få lagt posten i riktige postkasser - da det mange steder ikke står navn, kun gateadresse - klager
 over at det tar utrolig lang tid å få levert posten her.

til toppen

 
 Samarbeidet med hotellet fortsetter TV-anlegget blir lagt om fra torsdag 20. september kl 10.00

 
Torsdag 20. september kl. 10.00 blir TV-anlegget vårt koblet sammen med hotellets anlegg slik at vi fra samme dato har
 et felles TV-anlegg, slik det ble vedtatt i Årsmøtet i Samfällighetsföreningen. Vi håper selvfølgelig at den tekniske om-
 koblingen skal gå som planlagt og at det nye TV-anlegget er testet og stabilt i god tid før neste helg. Det betyr også at
 omkoblingen vil skje før Sverige stenger det analoge TV-nettet 24. september.

 Hotellet klargjør TV-linjen for oss. Det eneste du som TV-titter trenger å gjøre når TV signalene er lagt om torsdag
 kl.10:00 er å gjøre et nytt kanalsøk på din TV. Ingen boks som skal kobles sammen med TVén. Signalet som kommer fra
 pluggen i veggen er klart til bruk. De fleste kanalene blir de samme, og totalt sett blir TV-tilbudet sammenlignbart med
 det vi har i dag. I samarbeid med hotellet vil vi vurdere hvilke nye kanaler vi eventuelt kan legge inn, men det vil
 selvfølgelig bli et prisspørsmål som vi i fellesskap må ta stilling til.

 Også når det gjelder bredbånd er forhandlingene i gang med utganspunkt i vedtaket på Årsmøtet, men her er vi avhengig
 av en ekstern leverandør. Vi håper imidlertid at også dette er på plass om ikke lenge. Vi vet at mange venter på at vi
 enkelt og rimelig skal få tilgang til Internett og de mulighetene det gir også fra Nøtholmen. Kommer tilbake med mer
 bredbåndinformasjon så fort vi har noe nytt

 Bjørn Nedreberg, Kebalvikens Samfällighetsförening.
til toppen

 
 
Felles TV-opplegg med hotellet vil være på plass i god tid før det analoge nettet slukkes 24. september
 
Samfällighetsföreningen har nå inngått avtale med hotellet om felles TV-opplegg i henhold til det som ble presentert og
 godkjent under Årsmøtet 17. mars i år. Installasjonen av kabeloverføring mellom Quality Spa & Resort og Byggetrinn 1
 vil sannsynligvis skje i uke 36 som begynner mandag 3. september. Avtalen er praktisk og økonomisk gunstig for oss,
 særlig når det gjelder fremtidig vedlikehold og oppdateringer.

 Så snart den tekniske overføringen er på plass vil vi orientere om kanalvalg og muligheter og priser i forhold til å knytte
 til oss eventuelle nye kanaler. Særlig kanaler for barn og sport ble trukket frem under Årsmøtet. De kanalene hotellet har
 i dag er stort sett de samme som vi har.  Det analoge bakkenettet i Sverige slokkes som kjent 24. september, og vårt
 nye TV-opplegg vil være på plass i god tid før dette. Hvis vi ikke hadde fått på plass en ordning med hotellet nå, ville vi
 fått ekstra kostnader med å tilpasse det TV-opplegget vi har i dag til det digitale nettet i Sverige.

til toppen

 
 Kebalvikens samfällighetsförening går mot planene om kommunalt naturreservat på Nøtholmen

 
Begrunnelsen fra Styret er at dette både er urealistisk og uforsvarlig så lenge ikke parkeringsproblemene har funnet en
 tilfredsstillende løsning. I en høringsuttalelse til kommunen krever Styret dessuten at det gjennomføres en konsekvens-
 utredning av trafikk- og parkeringsproblemene før kommunen tar stilling til forslaget om naturreservat. Styret ber også
 om at det gjennomføres en grundig analyse av parkeringsforholdene i Kebalviken.
Les hele brevet fra foreningen her..


til toppen

 
 Kalender 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 
21.01.2017 :  Styremøte 4
 11.03.2017 :  Stämman/årsmøte 2017
 29.04.2017 :  Styremøte 1
 03.06.2017 :  Dugnad A
 10.06.2017 :  Dugnad B
 16.09.2017 :  Styremøte 2
 11.11.2017 :  Styremøte 3
 
12.03.2016 :  Stämman /Generalforsamling
 23.04.2016 :  Styremøte 1
 21.05.2016 :  Dugnad
 17.09.2016 :  Styremøte 2
 05.11.2016 :  Styremøte 3
 
18.07.2015 :  Nøtholmens Open Golf 2015
 23.05.2015 :  Dugnad
 14.03.2015 :  Stämman / Generalforsamling
 
01.06.2013 :  Dugnad med oppmøte kl. 10.00
 16.03.2013 :  Årstämma 2013
 19.01.2013 :  Styremøte 1
 
17.11.2012 :  Styremøte 5
 15.09.2012 :  Styremøte 4
 28.07.2012 :  Nøtholmen Open Golf 2012
 02.06.2012 :  Styremøte 3
 26.05.2012 :  Dugnad oppmøte kl. 10.00
 17.03.2012 :  Årsstämma  2012 kl. 14.00
 11.02.2012 :  Styremøte 1 kl. 10.00
 
06.08.2011 :  Nøtholmen Open 2011
 02.07.2011 :  Styremøte
 11.06.2011 :  Dugnad kl. 10.00
 03.06.2011 :  Styremøte
 09.04.2011 :  Styremøte
 12.03.2011 :  Årsstämma 2011
 15.01.2011 :  Styremøte I
 
18.09.2010 :  Styremøte IV
 14.08.2010 :  Nötholmen Open i golf
 06.08.2010 :  Festival-arrangement (6-8 aug.)
 12.06.2010 :  Styremøte III
 22.05.2010 :  Felles dugnad
 17.04.2010 :  Styremøte II
 13.03.2010 :  Årsstämma 2010
 16.01.2010 :  Styremøte I
 

 

topp44x15