kebalviken

NØDTELEFONER
Ambulans, Brann, Polis
Ring 112

polis1

SECURITAS
+46 10 4701000
+46 10 4701655


Taxi Väst

+46 526 459 000
 

Foto fra byggeperioden 1999 - 2000

Klikk på tekstlenkene for større bilde og albumvisning

Blokkene til BRF2 reiser seg

Blokkene til BRF2 reiser seg

Blokkene til BRF2 reiser seg1

Blokkene til BRF2 reiser seg1

Bygging rundt BRF1

Bygging rundt BRF1

Bygging rundt kanalen

Bygging rundt kanalen

Helt i byggestarten 1999

Helt i byggestarten 1999

Kanalen mellom Nötholmen og oss lages

Kanalen mellom Nötholmen og oss lages

Langs kanalen før innflytting

Langs kanalen før innflytting

Oppsetting av hus1

Oppsetting av hus1

Slik så det ut våren 2000

Slik så det ut våren 2000

Bygging våren 2000

Bygging våren 2000

Kanalen mellom Nötholmen og oss blir til

Kanalen mellom Nötholmen og oss blir til