kebalviken

NØDTELEFONER
Ambulans, Brann, Polis
Ring 112

polis1

SECURITAS
+46 10 4701000
+46 10 4701655


Taxi Väst

+46 526 459 000
 

IMG_1197

En fornøyd turneringskomite som også ble gjenvalgt, Petter Kjærås t.v, og Arild Løvå med Harald Rønquist i midten