kebalviken

NØDTELEFONER
Ambulans, Brann, Polis
Ring 112

polis1

SECURITAS
+46 10 4701000
+46 10 4701655


Taxi Väst

+46 526 459 000
 

Styreformann Bjørn Huseby gjør klar til å ønske velkommen til "bankett og premieutdeling"

Styreformann Bjørn Huseby gjør klar til å ønske velkommen til "bankett og premieutdeling"