kebalviken

NØDTELEFONER
Ambulans, Brann, Polis
Ring 112

polis1

SECURITAS
+46 10 4701000
+46 10 4701655


Taxi Väst

+46 526 459 000
 

3. flight inneholdt de beste spillerne basert på hcp. Fra venstre fjorårets suverene vinner Siri Jetzel, Herman Bergerøy, Felix Woxholt og Fredrik Bjøralt Soløy

3. flight inneholdt de beste spillerne basert på hcp. Fra venstre fjorårets suverene vinner Siri Jetzel, Herman Bergerøy, Felix Woxholt og Fredrik Bjøralt Soløy