kebalviken

NØDTELEFONER
Ambulans, Brann, Polis
Ring 112

polis1

SECURITAS
+46 10 4701000
+46 10 4701655


Taxi Väst

+46 526 459 000
 

Latteren satt løst på premieutdelingen. Her har formann Bjørn Huseby hatt en av sine mange muntre replikker

Latteren satt løst på premieutdelingen. Her har formann Bjørn Huseby hatt en av sine mange muntre replikker