kebalviken

NØDTELEFONER
Ambulans, Brann, Polis
Ring 112

polis1

SECURITAS
+46 10 4701000
+46 10 4701655


Taxi Väst

+46 526 459 000
 

Bjørn Huseby takker sine sponsorer, sin trener, støtteapparat og sine foreldre etter å ha mottatt 14. ærespris

Bjørn Huseby takker sine sponsorer, sin trener, støtteapparat og sine foreldre etter å ha mottatt 14. ærespris