kebalviken

NØDTELEFONER
Ambulans, Brann, Polis
Ring 112

polis1

SECURITAS
+46 10 4701000
+46 10 4701655


Taxi Väst

+46 526 459 000
 

Petter Kjæraas som også er en av arrangørene, mottar prisen for longest drive.

Petter Kjæraas som også er en av arrangørene, mottar prisen for longest drive.