top of page

Nøkler og låser

Låsesylindre eller systemnøkler bestilles hos Curator, se www.curator.se 

 

De kan kontaktes på butik.std@curator.se eller telefon 010-7624030 (direkte) eller 010-7624000 (sentralbord).

For å ivareta sikkerheten må alle bestillinger av systemnøkler godkjennes av styrets leder. Det enkleste er å kopiere styret når bestillingen sendes til Curator. 


Nøkler må hentes i butikken og kvitteres ut, så man må ta med gyldig legitimasjon og eksisterende nøkkel. Butikkens adresse er Prästängsvägen 29.

bottom of page