top of page

Vi er mange boenheter på Nötholmen. Her er foreningens stadgar (statutter) og ordensreglementet som er besluttet av foreningens generalforsamling.

 

Disse utgjør til sammen kjørereglene vi følger for å ha det best mulig sammen.

De estetiske retningslinjene og brannteknisk informasjon gjelder for "Etapp 1", altså selveierhusene vest for kanalen og på øya rundt torget vårt.

bottom of page