top of page

Parkering

Securitas kontrollerer at parkeringsbestemmelsene overholdes på foreningens område. Alle parkeringsplasser ved husene er markert med skilt og/eller oppmaling på bakken. Hver plass er for én bil. Har du en tomt som er stor nok til at bilen kan stå inne på din tomt, vil ikke Securitas bøtelegge. Det er ingen gjesteparkering på Nötholmen, og gjester må derfor parkere på plassene ved marinaen eller ved en av innfartsparkeringene.

Om du trenger en ekstra plass for en dag eller to så er det alltids en mulighet å spørre naboene om de skal benytte sin plass - men ikke ta den uten å sjekke først.

Skulle du få en parkeringsbot, har det ingen hensikt å kontakte foreningens styre - dere må selv ta kontakt med Securitas. Alle beboere bør vite hvilken plass som er sin - og det er boligeiers oppgave å informere om dette til ev. leietakere.


Boenheter uten parkeringsplass på eller ved egen eiendom disponerer plass i garasjeanlegget ved hotellet. Disse plassene administreres av et eget styre, og dette må kontaktes for å få bombrikker etc. Kontaktpersoner er Bjørn Nedreberg (+4791397999 eller bjorn.nedreberg (a) gmail.com) og John Petter Kjæraas (+4793051858 eller john.petter (a) trollsas.no). 

Hva kan man gjøre dersom noen har feilparkert på en privat parkeringsplass?

Her er noen tips om hvordan du kan få tak i eieren av den feilparkerte bilen:

 

a)

Dersom det er en norskregistrert bil kan du sjekke med Statens Vegvesen på telefon +47 815 22 000. 

Staten Vegvesens åpningstider er:  8-15,  på mandager 9-15,  lørdag og søndag stengt.

 

Med en norsk mobiltelefon kan du også sende SMS. Tast inn REGNR (mellomrom) og registreringsnummeret på kjøretøyet du ønsker å få informasjon om, og send meldingen til telefonnummer 2282. Du vil etter kort tid motta informasjon om hvem som eier kjøretøyet. Du kan også få informasjon om hvem som eier et kjøretøy med personlig bilskilt. Tast inn REGNR (mellomrom) og det personlige bilskiltet. Prisen for tjenesten er 3 kroner per mottatt melding. Teleoperatøren kan i tillegg ta betalt for å sende deg SMS-en. 

 

b) 

Dersom det er en svenskregistrert bil kan du sjekke med Transportstyrelsen (avd.kjøretøy) på telefon 0771 141516

Transportstyrelsens åpningstider er:  8-17,  på torsdager 8-19,  lørdag og søndag stengt)

 

Med en svensk mobiltelefon kan du også sende bilnummeret med SMS til 725 03 (koster 3 kr). Du får da tilbakemelding om navn og i hvilket sted i Sverige vedkommende bor. Ved å ringe til Transportstyrelsen vil du imidlertid også få hele adressen, og det kan da være lettere å finne telefonnummeret til rett person.

Hvor parkerer jeg mens jeg venter på at den feilparkerte bilen blir fjernet?

Ta kontakt med gode naboer og spør om du kan få låne deres ledige p-plass inntil den feilparkerte bilen blir fjernet. 

Du kan også benytte p-plassene ved Marieholm Marina.

Skilting av private p-plasser

Skilting av p-plass virker preventivt mot feilparkering.


Skilt kan f.eks. bestilles hos Texthuset AB i Prästängsvägen 1.

Telefon +46 526 10169 eller info@texthuset.com

www.texthuset.com 

Texthuset har en standard mal for skiltet og man trenger bare oppgi sin gateadresse og eventuelt plassnummer (plassnummer er aktuelt for skilt i p-huset). Du kan gjerne sende bestilling på e-post. Oppgi at du skal ha skilt på standardmalen PRIVAT PARKERING.

Skilt i p-huset monteres i lenke på betongbjelke i taket.

Skilt-nyeste-1.jpg
bottom of page